نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران > خدمات > خدمات غرفه دار > پیمانکاران
شنبه 1 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
کمينه پيمانکاران

رديف رسته کاري نام پيمانکار شماره تماس
50 برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی 8940325-0511
51 برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت آرسا 6081302-0511
52 برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت آروین تجارت 8904401-0511
53 برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت برساز رویداد پارس 8920060-0511
54 برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی شرکت پیشبران صنعت رایمند 88528952-021
 
 
                       
  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس