نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
: تغيير مدل هاي تجاري صنعت نمايشگاه در اروپاي مركزي و شرقي

44

2005

1387/03/25
 


قبل از سال 1990 جايي براي بازاريابي وجود نداشت
 بازاريابي به منزله سرگرمي بي خطر تلقي مي شد
 نمايشگاهها براي بازارداخلي به لحاظ تئوري ضروري نبودند- جايي براي آنها   وجود ندارد اما در دوره تغییر رقابت داخلي و خارجي مطرح مي شود
همه مراكز نمايشگاهي خود را با موقعيت جديد انطباق دادند
 ارایه شده در کنگره مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس