نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
مديران نمايشگاه توجه خود را به بازديدكنندگان معطوف كرده اند

139

2003

13--/--/--
 


با وجود آن كه برخي از صنايع به خوبي در جهت رشد حركت مي كنند اما حقيقت اين است كه شمار بازديدكنندگان نمايشگاههاي تخصصي رو به كاهش است. در حقيقت، اكثر آمارهاي مشاركت كمتر از حد معمول هستند اما اين آمارها تا چه ميزان منعكس كننده وضعيت اقتصادي موجود هستند، و تا چه حد نشانه اي از يك خطر و تهديد مي باشند.
EXPO
باربارا آكسلسون

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس