نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
شنبه 1 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
نظامنامه UFI

120

2001

1387/04/13
 


متن تاييد شدة مجمع عمومي فوق العاده، كلن ، 19 اكتبر 2001، كه مطابق با قانون فرانسه در خصوص انجمن هاي خارجي غيرانتفاعي قوانين مربوطه را تصريح مي كند...
 
UFI Headquarters

مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس