نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
گزارش نمايشگاهها در سه ماهه چهارم سال 2001

114

2002

1387/04/13
 


سه ماهه چهارم سال پرچالش ترين دوره در تاريخ نمايشگاهي ثابت شده كه كاهش چشمگيري را در ميزان فضاي خالص اجاره شده، شركت هاي مشاركت كننده و بازديدكننده متخصص نشان داده است.. 
مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس