نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
مشاهده جزئیات مقاله
مشخصات مقاله
     
درك اهميت تحقيقات ارزشيابي

95

2003

1387/04/06
 


 محيط رقابتي نمايشگاه امروز به ابزارهاي تحقيقاتي جديدي نياز دارد تا موقعيت برتر خود را حفظ كند. به تحقيقي نياز است كه اطلاعات پيش بيني كننده تري را ارائه ميدهد تا تصميم بهتري اتخاذ شود و به ابزارهاي تشخيصي پيشرفته تر جهت درك بهتر چگونگي برگزاري يك نمايشگاه نياز است  كه مي توانند ارزش بيشينه اي هم براي غرفه داران و هم بازديدكنندگان فراهم نمايند.

 
 
-مترجم: شیرین شریفیان

  دریافت فایل مقاله(Download)  
نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس