نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
جمعه 4 اسفند 1396  |   |  ورود
 
 
English
نمایش جزئیات نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته

MIMEX

یازدهمین

بین المللی

1396/08/03

1396/08/06

00:00

00:00

00:00

00:00

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس