خدمات غرفه دار
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397  |   |  ورود
 
 
English
کمينه سایر خدمات غرفه دار


سایر خدمات غرفه دار: 

  • مترجم، کارمند:شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد بنا به درخواست، مترجم و کارمندان لازم را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد و بدین ترتیب در جهت تسهیل حضور آنان در نمایشگاه مساعدت می کند.
  • کارت های ورودی: غرفه داران در ازاء هر 12 متر غرفه 2 کارت ورود و 1 کارت پارکینگ رایگان دریافت خواهند کرد

نمایشگاه بین المللی مشهد - ایران
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس